panasz-online.hu

Visszaélés-bejelentési rendszer

A panasz-online.hu egy ügyvédek által fejlesztett online rendszer, amely a visszaélések bejelentésére, fogadására és kivizsgálására hoztunk létre.

A visszaélés-bejelentő rendszer előnyei

100 % jogi garancia

Cégünk büszkén kínál 100% jogi garanciát a bejelentőknek és a foglalkoztatóknak egyaránt. Ez azt jelenti, hogy minden bejelentést alaposan ellenőrzünk és a Panasztörvény előírásait maradéktalanul betartva feldolgozunk, a foglalkoztatónak továbbítjuk és megbízás esetén kivizsgáljuk.

Képesített belső visszaélés-kivizsgálók

Cégünk csapatában képesített bejelentővédelmi ügyvédek és visszaélés-kivizsgálók dolgoznak, akik széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a panaszbejelentési és visszaélési-kivizsgálási ügyek kezelésében. Ők segítenek a bejelentőknek az ügy pontos értékelésében, a bizonyítékok gyűjtésében, a tényállás tisztázásában és a kivizsgálás folyamata során. Ez biztosítja, hogy minden bejelentést hatékonyan és szakszerűen kezeljük.

100% GDPR megfelelés

Fontosnak tartjuk, hogy a bejelentők biztonságban érezzék magukat, ezért lehetőséget biztosítunk névtelen bejelentésre. Ez azt jelenti, hogy a bejelentők anonim módon tudnak jelentést tenni, anélkül hogy felfednék az azonosságukat. Ez segít megvédeni a bejelentők személyes és szakmai érdekeit, és elősegíti a nyílt és őszinte visszaélési ügyek bejelentését.

 A PANASZTÖRVÉNY

Mi a panasztörvény célja?

 Mire kínálunk megoldást

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján számos szervezetnek visszaélés-bejelentési rendszert kell üzemeltetnie. A rendszert legkésőbb 2023. december 17. napjáig kell kiépítenie a kötelezett szervezeteknek.
A panasz-online.hu szoftvere és csapata leveszi a terhet a válláról, mivel online visszaélés-bejelentési rendszerünkkel biztosítani tudja a szervezete jogszabályi megfelelőségét.

Mit csinál a bejelentővédelmi ügyvéd? 


Az 50 fő foglalkoztatotti létszám feletti vállalkozásoknak és bizonyos feltételek mellett az 50 fő alattiaknak is belső visszaélés-bejelentési rendszert kell működtetniük.
A panasz-online.hu bejelentővédelmi ügyvédekkel és képesített visszaélés-kivizsgálókkal fejlesztette ki szoftverét és végzi annak működtetését.
Az összeférhetetlenségi szabályok miatt olyan ügyvéd vagy megbízott működhet csak közre a kivizsgálás során, aki 5 éven belül más jogviszonyban nem állt a vállalkozással vagy szervezettel.
A bejelentővédelmi ügyvéd vagy belső visszaélés-kivizsgáló kivizsgálja a bejelentést, jogi tanácsadást nyújt a bejelentőnek, kapcsolatot tart a bejelentővel, tájékoztatást kérhet tőle, tájékoztatja a bejelentőt a bejelentéssel kapcsolatos eseményekről.   

Kinek kötelező visszaélés-bejelentő rendszert működtetni?

Csalásmegelőzés

Az Európai Unióban végzett vizsgálatok szerint a vállalkozásokon belüli korrupciós cselekmények és csalások akár a nyereség 5-10%-át is érinthetik. A visszaélés-bejelentő rendszer visszatartó erővel bír az elkövetőkkel szemben, így hatékonyabb védelmet biztosít a vállalkozás számára.

Névtelen bejelentési lehetőség

Fontosnak tartjuk, hogy a bejelentők biztonságban érezzék magukat, ezért lehetőséget biztosítunk névtelen (anonim) bejelentésre is. A bejelentés kivizsgálása során így a tényállás tisztázása áll a középpontban, a bejelentő személye rejtve marad, ha ő úgy akarja.

Szabályszerű vállalati működés

A visszaélés-bejelentő rendszert működtető szervezetek foglalkoztatottjai nagyobb figyelmet fordítanak a jogszabályok és a belső szabályok betartására, így tulajdonosként vagy a vezetőség tagjaként Ön is élvezheti ennek előnyeit.

Írásbeli és szóbeli bejelentési csatorna

A Panasztörvény két bejelentési csatorna üzemeltetését írja elő az érintett szervezetek részére. Vállalkozásunk mindkét csatornát biztosítja a megbízás keretében, így kiszervezett és költséghatékony formában teljes jogszabályi megfelelés érhető el.


A panaszbejelentő rendszer kiépítését és működtetését kiszervezett megoldással lehet a legoptimálisabb módon teljesíteni. Így biztosítható a pártatlan kivizsgálás és a bejelentővédelem is.

Legkésőbb 2023. december 17. napjáig a foglalkoztatóknak gondoskodniuk kell a visszaélésbejelentő-rendszer bevezetéséről és üzemeltetéséről!

A kötelezettség elmulasztása esetén szabálysértési bírság és munkaügyi bírság szabható ki.